HUISSTIJL

Huisstijl, wat is dat?

Een huisstijl is de visuele en tekstuele presentatie van jouw merk op ieder wensbaar raakvlak. Zowel online als offline komt de consument in aanraking met jouw merk. Bewust en onbewust. Als merk wil je inspelen op deze raakvlakken en momenten door

1

De identiteit van jouw merk adequaat en krachtig te communiceren

2

Uniformiteit in alle uitingen te realiseren

1

De identiteit van jouw merk adequaat en krachtig te communiceren

2

Uniformiteit in alle uitingen te realiseren

Je wilt dat de consument jouw merk ook daadwerkelijk herkent wanneer deze voorbij flitst.

Studies wijzen uit dat een merk gemiddeld 20 keer getoond dient te worden alvorens een consument het merk überhaupt herkent. Wanneer deze 20 vertoningen niet overeenkomen en het merk telkens op een andere wijze getoond wordt zal dit de boodschap die je wil uitzenden verstoren. De consument zal jouw merk hierdoor moelijker herkennen. Daaropvolgend zal hij zich moeilijker aan jouw merk kunnen binden of zich identificeren met de organisatie. Een brandbook zorgt voor een duidelijke rode draad voor alle uitingen.

Huisstijl, hoe maken we die?

Het team van 2kwadraat is gevuld met experts in het samenstellen en vormgeven van jouw gewenste corporate huisstijl. Copywriters, communicatie experts en grafische vormgevers zullen per project samenwerken om de gewenste huisstijl te realiseren.

 

Wij gaan op zoek naar jouw “why”. Oftewel de reden waarom jouw merk doet wat het doet. Deze drijfveer van het merk vertalen we door in beeld, tekst en gedrag. Wij realiseren de gewenste brand identity. Zo wordt de identiteit van jouw merk altijd voelbaar voor de consument en wekken we de gewenste emotie bij deze consument op.

Onze specialiteiten:

Logo/ Visual Identity Design
Corporate Storytelling
Brand Guidelines
Brand Collateral Design
Brand design creation
Strategy

Huisstijl, de basiselementen.

Hierboven hebben we de startpunten van het vormen van een huisstijl omschreven. Een huisstijl of brand identity bevat verschillende elementen die de uitstraling van jouw merk zullen vormen. De basiselementen die wij vormgeven in een corporate huisstijl zijn:

  1. Naam, logo, logo toepassingen,
  2. Kleuren, typografie, compositie en patronen, tone of voice.
  3. Online: Social media templates, online marketing banners, e-mail blast etc.
  4. Offline: visitekaartjes, briefpapier, mappen etc.
1

Naam, logo, logo toepassingen

2

Kleuren, typografie, compositie en patronen, tone of voice.

3

Online: Social media templates, online marketing banners, e-mail blast etc...

4

Offline: visitekaartjes, briefpapier, mappen etc...

1

Naam, logo, logo toepassingen

3

Online: Social media templates, online marketing banners, e-mail blast etc...

2

Kleuren, typografie, compositie en patronen, tone of voice.

4

Offline: visitekaartjes, briefpapier, mappen etc...

Huisstijl, voor wie?

Een corporate huisstijl wordt vaak gebruikt door merken die op raakvlakken tussen merk en consument een representatieve en matchende vertegenwoordiging van hun merk wensen te communiceren. De huisstijl geldt als rode draad voor de presentatie van de brand identity en dient herkenning op te roepen bij de consument. Daarnaast wordt er ingespeeld op de gewenste op te wekken emotie bij de consument.

 

Een huisstijl is niet alleen wenselijk bij startende merken. Ook bij merken die al een tijd actief zijn maar een aanpassing wensen in hun uitstraling kunnen gebruik maken van een nieuwe huisstijl. 2kwadraat zal dan op basis van de wensen van het merk de huisstijl elementen aanpassen en de gewenste nieuwe identiteit vertalen in beeld, tekst en gedrag.

Op zoek naar een unieke en passende huisstijl?

Samen met ons team werken wij met veel passie en kennis aan je merk

Adres

Hogerwerf 7
4704RV Roosendaal
Nederland